STRAZKY-LOGO
index.html historie.html fotogalerie.html autonehody.html silnicni_obchvat.html hospudka.html pastva.html

SILNIČNÍ OBCHVAT

V červnu 2006 Zastupitelstvo města Ústí nad Labem s definitivní platností odsouhlasilo Změnu územního plánu ohledně silničního obchvatu ve Strážkách. Změna územního plánu se tak po téměř třech letech uzavřela. Současná komunikace se po otevření dálnice stala dálničním přivaděčem. Okresní hospodářská komora v souvislosti se studií komerčně industriálních zón předpokládá odklon dopravy směrem na Strážky po dokončení dálnice D8, čož se také naplňuje. Ve Žďárku má vyrůst komerčně industriální zóna do dvou let. Dá se tedy předpokládat, že již zoufalá situace s dopravou v obci se ještě zhorší.

Krajský úřad v roce 2007 vyhlásil veřejnou soutěž na projektovou dokumentaci silničního obchvatu ve Strážkách. 

V Březnu 2008 byla vybrána firma VALBEK - podrobné informace na konci.

Do problematiky obchvatu se zapojilo i hnutí Stop tunelům a strana Zelených. Ti jsou zásadně proti obchvatu. Je zajímavé, že ani jeden člen zde nebydlí a chtěli by rozhodovat i za nás. To samé je i s Občanským sdružením Strážky. Občanské sdružení Strážky jsou prakticky pouze dvě osoby, p.Glocknerová a p.Folková. Ti chtějí zachovat současnou silnici a jsou ochotni proto udělat cokoliv. Absolutně ignorují vše, co hovoří pro výstavbu obchvatu (autonehody, smrt p.Fafla, který se stal obětí autonehody a pod.). Bohužel, politici jim naslouchají. Stále věřím, že zvítězí zdraví rozum a silniční obchvat bude postaven. 

 

Dosud platný silniční obchvat je znázorněn na mapě – zleva.foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

nahoru