STRAZKY-LOGO
index.html historie.html fotogalerie.html autonehody.html silnicni_obchvat.html hospudka.html pastva.html

HISTORIE STRÁŽEK

Strážky (Troschig) 285 m n. m. Místní jméno Strážky (1333 - 43 Straske) je zdrobnělina od Stráže. Ves strážila bezpečnost staré Solní stezky vedoucí od Prahy do Saska. V letech 1233 - 1367 patřily Strážky klášteru sv. Jiří v Praze, od roku 1401 všebořické tvrzi. Začátkem 18. století zde byl lapen vůdce loupežníků Goultsch, který byl lámán kolem na ústeckém popravišti. Na Zámecké hoře u Strážek stávala kdysi pravděpodobně tvrz. Schaller praví: nedaleko odtud jsou k spatření známky rozpadlého hradu "Trosko". Která místa k tomuto bývalému pravděpodobě dřevěnému hradu patřila, není známo.
V roce 1836 padla celá ves až na 5 čísel za oběť požáru. Také stará lípa, kde byl zavěšen zvonek, zuhelnatěla, až zvonek spadl. Na paměť byl do štítu domu č. 3 vsazen kámen s datem neštěstí.
Kaple sv. Floriána na strážecké návsi je z roku 1846. Po stranách vchodu jsou pamětní desky obětem
1. světové války. Ve štítě je nika se sv. Floriánem. Kaple byla opravena v roce 2005.foto foto

nahoru